Termeni și condiții

www.sorelavitality.com este website-ul oficial al Sorela Vitality.

Acest website a fost realizat în scopul de a asigura, în mod gratuit, tuturor celor interesați de serviciile Sorela Vitality, informații despre evenimente, tehnologie, tutoriale și alte informații utile cu privire la serviciile și activitatea Sorela Vitality.Website-ul este operat și administrat de către Sorela Vitality.

Accesarea prezentului website precum și folosirea conținutului acestuia sunt permise numai în concordanță cu termenii și condițiile de mai jos, precum și cu prevederile legale aplicabile în acest domeniu.

Acest website conține multe dintre mărcile, numele, titlurile, logo-urile, imaginile, conceptele, drepturile de autor, precum și alte materiale proprii deținute și înregistrate de către Sorela Vitality.

Accesul și utilizarea website-ului sunt supuse Termenilor și Condițiilor de mai jos. Sorela Vitality poate revizui acești Termeni și Condiții în orice moment prin actualizarea prezentei publicări. Orice astfel de revizuiri vă obligă, prin urmare, să vizitați periodic această pagină pentru a fi la curent cu versiunea actualizată a Termenilor și Condițiilor pe care sunteți nevoiți să îi respectați.

 

Prin accesarea și navigarea pe www.sorelavitality.com, vă exprimați acordul în privința acestor Termeni și Condiții fără limitare. În cazul în care nu sunteți de acord cu acești Termeni și Condiții, vă rugăm să nu utilizați acest website.

Considerăm confidențialitatea datelor o componentă esențială a modului în care ne desfășurăm activitatea. Politica și practicile noastre de protejare a datelor cu caracter personal se axează pe colectarea, prelucrarea, schimbul și stocarea corespunzătoare și în conformitate cu prevederile legale a acestor date, precum și pe asigurarea confidențialității, integrității și disponibilității.

1. Proprietatea conținutului și utilizarea website-ului

1.1. Acest website conține informații destinate utilizatorilor de pe teritoriul României.

1.2. Toate materialele, conceptele, textele și imaginile (denumite în mod colectiv “Materiale”) afișate pe website sunt fie proprietatea Sorela Vitality, în afara cazului în care este menționat altfel, fie proprietatea altor terți. Sorela Vitality nu asigură garanția faptului că utilizarea Materialelor afișate pe website nu va încălca drepturile terțelor părți care nu sunt deținute sau afiliate cu Sorela Vitality.

1.3. Puteți descărca o copie a Materialelor afișate pe website doar în scop personal, necomercial, cu condiția să nu ștergeți sau să modificați drepturile de autor, marca sau alte însemne ale proprietarului conținute în aceste materiale. Nu aveți permisiunea de a modifica, transforma sau schimba Materialele și nu aveți nici permisiunea de a le distribui, publica, transmite, refolosi, republica sau utiliza în scopuri comerciale. Utilizarea neautorizată a Materialelor este strict interzisă și reprezintă o încălcare a drepturilor Sorela Vitality și/ sau a terților garantate de legislația pentru drepturile de autor, prevederile legale referitoare la mărci și legislația cu privire la confidențialitate și publicitate.

1.4. Este interzisă utilizarea website-ului pentru a afișa sau transmite orice fel de material ce are caracter amenințător, fals, înșelător, abuziv, de hărțuire, licențios, calomniator, vulgar, obscen, scandalos, instigator, pornografic sau profanator sau orice alt tip de material care poate constitui sau încuraja un comportament ce ar putea da naștere unei infracțiuni, ar putea conduce la răspundere civilă sau ar încălca în alt mod legea. Sorela Vitality va coopera cu autoritățile desemnate să aplice legea și se va conforma cu orice sentință judecătorească prin care se cere sau se ordonă ca Sorela Vitality să dezvăluie identitatea oricărei persoane care ar afișa sau transmite orice fel de informație sau material de acest fel pe/prin intermediul website-ului.

1.5. Este interzisă utilizarea website-ul în scop de publicitate sau pentru orice fel de cerere/ oferită cu caracter comercial.

 

2. Informații

2.1. Informațiile afișate pe website pot fi supuse modificării fără notificare prealabilă de către Sorela Vitality.

2.2. Sorela Vitality nu asigură garanția faptului că Materialele de pe website sunt adecvate sau disponibile pentru a fi utilizate în alte țări în afara României. Persoanele care accesează website-ul din alte țări sunt singurii ținuți responsabili pentru respectarea prevederilor legale locale.

3. Exonerarea de răspundere

3.1. Sorela Vitality depune toate eforturile pentru a include pe website informații exacte și actualizate. Sorela Vitality nu garantează și nici nu asigură garanție pentru acuratețea, corectitudinea sau siguranța acestor informații și nu își asumă nicio răspundere legală sau responsabilitate pentru eventuale omisiuni sau erori (inclusiv, dar fără a se limita la erori de tehnoredactare sau erori tehnice) în conținutul afișat pe website.

3.2. Utilizarea și navigarea pe website-ul www.sorelavitality.com se face pe răspunderea utilizatorului. Atât Sorela Vitality, cât și orice altă parte implicată în crearea, producerea sau furnizarea website-ului nu va răspunde pentru eventuale solicitări de despăgubiri directe și/ sau indirecte care decurg din/ sau în legătură cu accesul, utilizarea sau navigarea pe website, sau pentru încărcarea oricăror materiale, date, texte, imagini, înregistrări video și audio pe website, inclusiv, dar fără a se limita la defecțiuni sau viruși care pot afecta computerul sau echipamentul dumneavoastră sau orice alte bunuri ca rezultat al utilizării. Întregul conținut al acestui website poate fi modificat și vă este oferit “ca atare” fără a se oferi nici o garanție de nici un fel, fie aceasta expresă sau implicită.

3.3. Calitatea utilizării și navigarea pe website-ul www.sorelavitality.com poate fi influențată și de browser-ul pe care dumneavoastră îl folosiți. Astfel, Sorela Vitality nu garantează și nu își asumă răspunderea pentru nefuncționarea website-ului din cauza browser-ului folosit de către utilizatori.

3.4. Website-ul și întreg conținutul afișat pe acesta, incluzând și fără limitare, toate textele și imaginile (“Materiale”) sunt în proprietatea și sub dreptul de autor (copyright) al Sorela Vitality sau al altora cu toate drepturile rezervate, cu excepția cazului în care nu este altfel specificat. Orice Material de tip marcă, logo, sau marcă de serviciu reprezintă marcă înregistrată și neînregistrată a Sorela Vitality sau a altora. Astfel, este strict interzisă utilizarea oricărui Material, cu excepția celor prevăzute în Proprietatea conținutului și Utilizarea website-ului, fără permisiunea în scris a proprietarului “Materialelor”. De asemenea, vă informăm că Sorela Vitality își vor asigura și impune în mod hotărât recunoașterea drepturilor de proprietate intelectuală în conformitate cu legile în vigoare, inclusiv în materie penală.

4. Comunicarea

4.1. Periodic, prin intermediul poștei electronice, Sorela Vitality vă poate solicita să transmiteți pe website răspunsul sau sugestiile/ nemulțumirile dumneavoastră cu privire la echipamentele și/sau serviciile Sorela Vitality. Orice comunicare sau material pe care îl transmiteți sau îl publicați va fi tratat: (a) ca material neconfidențial și fără drepturi de proprietate; (b) ca proprietate a Sorela Vitality care va deține în mod exclusiv, de la momentul publicării și/sau transmiterii și ulterior acestui moment, toate drepturile, titlurile și interesele care decurg din acestea; (c) folosit fără restricții de către Sorela Vitality, cei care dețin o licență sau afiliații Sorela Vitality după cum acesta consideră necesar fără nicio obligație, compensație sau răspundere față de dumneavoastră. O astfel de utilizare se poate face în orice scop, inclusiv, dar fără a se limita la, reproducerea, dezvăluirea, transmiterea, publicarea, afișare și editarea integrală sau parțială, în orice mediu și în orice fel pe website sau în orice alt mod. Cu toate acestea, Sorela Vitality nu va avea nicio obligație să răspundă unor astfel de comunicări și/ sau materiale.

5. Trimitere către alte website-uri

5.1. Website-ul ww.felder-gruppe.ro poate face trimiteri la alte website-uri care nu sunt întreținute, aflate în proprietatea sau operate de alte părți decât Sorela Vitality. Astfel de hyperlink-uri vă sunt furnizate pentru a le folosi numai dacă veți dori acest lucru. Așadar, vizualizarea oricăror alte website-uri se face pe proprie răspundere.

 

5.2. Sorela Vitality nu controlează și nu este răspunzător pentru conținutul și condițiile de confidențialitate sau securitate și pentru conținutul paginilor acestor website-uri sau pentru trimiterile la alte website-uri. Fără a se limita la cele mai sus menționate, Sorela Vitality își declină în orice răspundere dacă aceste website-uri: încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unei terțe părți; sunt inexacte, incomplete sau conțin informații înșelătoare; nu au caracter comercial sau nu răspund îndeplinirii unui anumit scop; nu oferă o securitate adecvată; conțin viruși sau alte elemente cu caracter distructiv; sunt licențioase sau calomnioase.

5.3. Există posibilitatea ca, periodic, Sorela Vitality să permită discuții, chat-uri, postări, transmisii, rubrici de noutăți, etc. pe website. Sorela Vitality nu are obligația de a monitoriza sau revizui informațiile astfel transmise și nu își asumă nicio responsabilitate sau obligație care să decurgă din conținutul acestora și nici din vreo eroare, defăimare, calomnie, ponegrire, omisiune, fals, obscenitate, articol de pornografie, profanare, pericol sau inexactitate cu privire la aceste informații.

6. Confidențialitatea datelor personale

6.1. Orice date cu caracter personal precum: numele, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail sau orice alte informații personale pe care dumneavoastră le transmiteți pe website, prin poșta electronică sau prin altă modalitate, vor fi folosite în conformitate cu politica de confidențialitate redactată în secțiunea “Protecția datelor personale” – accesul se face prin website. Orice alt tip de comunicări sau materiale pe care le transmiteți pe acest website, precum întrebări, comentarii, sugestii sau alte mesaje de acest fel vor fi considerate ca neconfidențiale și neprotejate de drepturi de proprietate intelectuală

7. Disponibilitate

7.1. Sorela Vitality va depune toate diligențele pentru ca website-ul să fie disponibil 24 /24 de ore, dar nu va fi responsabil pentru eventualele defecțiuni care pot apărea. Sorela Vitality nu garantează că eventuale erori sau defecțiuni ce nu țin de competența sa, nu vor apărea. Se va depune efort considerabil pentru ca acestea să fie remediate imediat după constatarea lor.

8. Promoții și premii

8.1. În cazul în care Sorela Vitality va organiza concursuri, promoții sau campanii pe website, acestea vor fi supuse Regulamentelor Oficiale care vor fi făcute publice în momentul în care acestea vor începe.

9. Generalități

9.1. Acești Termeni și Condiții stabilesc înțelegerea și acordul integral între dumneavoastră și Sorela Vitality cu privire la conținutul prezentului website. Prin Termenii și Condițiile de mai sus vă exprimați acordul ca orice alte convenții încheiate între dumneavoastră și Sorela Vitality cu privire la website sunt înlocuite și nu își produc efectele.

Cum mă poți contacta

Hai să ne conectăm

× Întreabă-mă orice